Privacy

Privacybeleid

Horsque, gevestigd aan Van Stationsstraat 7, 5241EE Rosmalen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.horsque.nl
www.horsque.com
Mail: contact@horsque.nl

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons bedrijf. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt; waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Horsque. Ben je bewust dat Horsque niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Horsque respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Horsque verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@horsque.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Horsque verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Horsque analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Horsque volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
Horsque verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Horsque neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen gedeeltelijk besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Horsque) tussen zit. Horsque gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Horsque bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Accountgegevens inclusief je voorkeuren bewaren we alleen zolang je je account actief gebruikt. Als je 3 jaar achtereen geen bestellingen meer hebt gedaan, verwijderen we je account.

Je gegevens over bestellingen en facturen bewaren we 7 jaar in verband met wettelijk vastgestelde termijnen.

Als je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Horsque of die van een derde partij. Deze gegevens bewaren niet langer dan 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Horsque verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Horsque blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Horsque gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Horsque gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Horsque en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@horsque.nl.

Horsque wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Horsque neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via contact@horsque.nl

Deelname aan alle acties georganiseerd door Horsque is gratis.
Deelname vindt plaats als er is voldaan aan de voorwaarden van de winactie. Voorwaarden voor deelname staan altijd duidelijk bij de desbetreffende actie vermeld.Ongeldige deelnames zullen niet mee loten in de prijstrekking.
De looptijd van een actie staat altijd aangegeven in de beschrijving van de betreffende winactie.
Medewerkers, geassocieerden en geaffilieerden van Horsque of dochterondernemingen zijn uitgesloten van deelname.
Door mee te doen met de winactie gaat de deelnemer ermee akkoord dat Horsque bij winst de naam en woonplaats van de deelnemer bekend maakt op social media.
Indien deelnemers inzendingen insturen, op welke wijze dan ook (zoals per e-mail, Facebook, Instagram), om deel te nemen aan een winactie, dan wordt de inzending automatisch volledig eigendom van Horsque. De deelnemer draagt bij deelname al zijn/haar rechten, inclusief auteursrechten, met betrekking tot de inzending over aan Horsque. Horsque verkrijgt hiermee het exclusieve recht om de inzending op iedere manier te gebruiken, aan te passen, te kopiëren of openbaar te maken zonder deelnemer hierover in te hoeven lichten. Door de overdracht van eigendom kan de deelnemer geen aanspraak meer maken op enige vorm van vergoeding of naamsvermelding.
De winnaar zal ook persoonlijk op de hoogte gesteld worden.
Door mee te doen met de winactie gaat de deelnemer ermee akkoord dat Horsque bij winst foto’s op social media mag delen gemaakt door de deelnemer waarop de winnaar de prijs draagt of gebruikt.
Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, andere goederen of maten. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste maten.
Horsque is niet verantwoordelijk voor geannuleerde prijzen verstrekt door derde partijen.
De prijzen worden naar de winnaars verstuurd per post/mail naar het adres dat is opgegeven door de winnaar. De winnaar is zelf aansprakelijk voor de correctheid van naam en adres.
Persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden enkel gebruikt ten behoeve van de winactie en worden nooit verstrekt aan derden. Gegevens worden verwijderd na bekendmaking van de winnaar(s).
Alle winacties zijn niet geaffilieerd aan Facebook of Instagram en worden op geen enkele manier gesponsord, gesupport of georganiseerd door Facebook of Instagram. Horsque is aansprakelijk voor de winactie, vragen of opmerkingen kunnen gericht worden aan Horsque.